Verificarea hidrantilor

🧯 Pe fiecare hidrant asamblat trebuie executate
– proba de presiune cu actionare , proba de presiune la rezistenta cu apa la 10 bar, durata 2 minute cu element de inchidere complet deschis
– proba de etansare cu apa la 10 bar, durata 2 minute cu element de inchidere complet inchis
– proba de curgere 2 minute deschis complet
Trebuie verificata functionarea elementelor de actionare in timpul deschiderii si inchiderii.
Trebuie verificata functionarea evacuarii apei din hidrant in stare inchisa a hidrantului, orificiul de evacuare trebuie sa fie complet deschis.
1.3. Temperatura la care se efectuiaza montajul nu trebuie sa fie mai scazuta de 5ºC. Exista pericolul de deteriorare a garniturilor din cauciuc.
1.4. Montajul se va efectua numai cu personal calificat, in acest sens firma trebuie sa detina atestare pentru montajul instalatiilor de incendiu emis de CENTRUL NATIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTA.